[Scales Group] Phượng Vu Cửu Thiên ver 1-Tây Lôi Quốc

 

Phượng vu cửu thiên

Version 1- Tây Lôi Quốc

Dung Điềm – Tiểu Mỹ Thụ

Phượng Minh – Hiên Viên Tiểu Chiết Chiếu Lôi Tích ~ Hến

Liệt Nhi – Mun

Mị Cơ  – Rociel

“Giang sơn thiên hạ này,  ta cùng ngươi chung hưởng

Thế gian khoái sự này, ta cùng ngươi phân thường

Chỉ duy có nạn tai, hãy để riêng mình ta cáng đáng”

 


—-

Liệt Nhi

 

 

 

—-

Mị cơ

 


Clip:

Mộng

Xuất sử Phồn Giai, lưu lạc Bác Gian, gặp nạn nơi Ly Quốc, Phượng Minh và Dung Điềm vẫn luôn sát cánh bên nhau chưa từng rời xa.  

Nhưng Mị Cơ thiên hạ đệ nhất mĩ nhân, một lòng chung tình nhớ thương Dung Điềm, không quản hiểm nguy cứu thoát Dung Điềm khỏi móng vuốt Ly Vương. Hai chữ ân tình, một chữ ái đâu thể nói đơn giản một câu kết thúc?

Giấc mơ ngày ấy khi cậu lo sợ về một ngày bị kéo ngược về hiện đại, rời bỏ thân phận Minh Vương, xa rời Dung Điềm, xa rời Liệt Nhi và bị Mị Cơ dồn vào chân tường…

Đâu mới là mộng mị?
Đâu mới là chân thật?

Click here
Advertisements

One Response to “[Scales Group] Phượng Vu Cửu Thiên ver 1-Tây Lôi Quốc”

  1. Những bức ảnh rất nghệ thuật !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: