Archive for the Phượng vu cửu thiên Category

[Scales Group] Phượng Vu Cửu Thiên ( 凤于九天 ) – Đông Lôi Kinh Mộng ( 冬雷惊梦 )[Demo]

Posted in Phượng vu cửu thiên with tags , , , , , , , , on February 17, 2011 by scalesgroup

Phượng Vu Cửu Thiên ( 凤于九天 )

Nguyên tác:  Phong Lộng -风弄

Verison 2

Đông Lôi Kinh Mộng( 冬雷惊梦 )

————————————————

Tây Lôi Vương – Dung Điềm – Tiểu Mỹ Thụ

Minh Vương – Phượng Minh – Hiên Viên Tiểu Chiết Chiếu Lôi Tích

Đông Phàm Vương – Trữ Ấn – Tiểu Mỹ Nhân

Đông Phàm Quốc Sư – Lộc Đan – Oliu

——————————————————————

~~~

*

….Ta, sau này có đăng ngôi quân chủ thập nhất quốc, vẫn sẽ còn một ngươi bất biến trong lòng, muôn dân trăm họ có thể không biết, nhưng Phượng Minh, tuyệt đối, không được quên…..

*

*


*

*

*

*

*
———————————————————-

“Ta sẽ không quên.”

“Cho dù có thành quân chủ đứng đầu thập nhất quốc, ngươi vẫn là Dung Điềm của ta.”

“Cho dù binh có bại quốc có vong, ngươi vẫn là Dung Điềm của ta.”

“Cũng như ta, vĩnh viễn là Phượng Minh của ngươi.”


————————————–

*

*

*

*

*

Nếu không có quốc sư, ta sẽ chẳng có gì cả.

Cho dù không có Tây Lôi Dung Điềm, Đông Phàm trong tay ta liệu sẽ trụ vững được bao lâu đây?

Giang sơn cùng dân chúng này đây trong mắt ta, so ra, còn kém một nụ cười của người.

Quốc sư, ngươi lại cười với ta một lần nữa, có được không?

*


*

*

*

*

———————-——-*————-


Không có bao nhiêu người có thể tìm theo chiều dài dòng lịch sử để lần tìm hòn bảo thạch bị che giấu, để lần tìm dưới cái danh xấu một tình yêu thăng trầm và một cơ trí sâu xa.

To be Cont……

———————————————-

Facebook Scales:

Link

Xem bài diễn và Catwalk:

Catwalk

Performance


Advertisements

[Scales Group] Phượng Vu Cửu Thiên ver 1-Tây Lôi Quốc

Posted in Phượng vu cửu thiên with tags , , , , , , on January 20, 2011 by scalesgroup

 

Phượng vu cửu thiên

Version 1- Tây Lôi Quốc

Dung Điềm – Tiểu Mỹ Thụ

Phượng Minh – Hiên Viên Tiểu Chiết Chiếu Lôi Tích ~ Hến

Liệt Nhi – Mun

Mị Cơ  – Rociel

“Giang sơn thiên hạ này,  ta cùng ngươi chung hưởng

Thế gian khoái sự này, ta cùng ngươi phân thường

Chỉ duy có nạn tai, hãy để riêng mình ta cáng đáng”

 


—-

Liệt Nhi

 

 

 

—-

Mị cơ

 


Clip:

Mộng

Xuất sử Phồn Giai, lưu lạc Bác Gian, gặp nạn nơi Ly Quốc, Phượng Minh và Dung Điềm vẫn luôn sát cánh bên nhau chưa từng rời xa.  

Nhưng Mị Cơ thiên hạ đệ nhất mĩ nhân, một lòng chung tình nhớ thương Dung Điềm, không quản hiểm nguy cứu thoát Dung Điềm khỏi móng vuốt Ly Vương. Hai chữ ân tình, một chữ ái đâu thể nói đơn giản một câu kết thúc?

Giấc mơ ngày ấy khi cậu lo sợ về một ngày bị kéo ngược về hiện đại, rời bỏ thân phận Minh Vương, xa rời Dung Điềm, xa rời Liệt Nhi và bị Mị Cơ dồn vào chân tường…

Đâu mới là mộng mị?
Đâu mới là chân thật?

Click here